Vloeren Bazaar
Vloeren Bazaar
Vloeren Bazaar

Privacyverklaring

Vloeren Bazaar, vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij zorgen er daarom voor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Daarom doen wij al het redelijkerwijs mogelijke om uw persoonsgegevens te beschermen.

Hieronder leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen en hoe onze website www.vloerenbazaar.nl (hierna te noemen “onze website”) gebruikt maakt van cookies.

Onze website verwerken alleen persoonsgegevens die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van web-statistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten.

Om aan u onze diensten te kunnen aanbieden, werkt Vloeren Bazaar nauw samen met derde partijen, alsmede partijen die Vloeren Bazaar helpen bij het ondersteunen van de onderneming, zoals het in stand houden van de software en IT-infrastructuur en beveiliging.

Van wie verzamelen wij (persoons)gegevens?

Onze website verzamelen (persoons)gegevens van:

 • Personen die geïnteresseerd zijn in onze nieuwsbrief;
 • Personen die informatie hebben opgevraagd over een product;
 • Aspirant-afnemers en potentiële klanten;
 • Bezoekers van onze website;
 • Werknemers en sollicitanten;

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u?

Onze website verzamelt persoonsgegevens van u in onder meer de volgende situaties:

 • Wanneer u telefonisch contact opneemt met Vloeren Bazaar;
 • Wanneer u diensten van Vloeren Bazaar wenst af te nemen of afneemt;
 • Wanneer u met Vloeren Bazaar een overeenkomst sluit, waarbij u producten of diensten afneemt;
 • Wanneer u contact opneemt met Vloeren Bazaar, bijvoorbeeld per e-mail of via een contactformulier;
 • Wanneer u informatie vraagt inzake een product of dienst;
 • Wanneer u de website bezoekt;

Rechtsgrond en doeleinden van verwerking van gegevens

Overeenkomsten met Vloeren Bazaar

De gegevens die u in het kader van een overeenkomst aan Vloeren Bazaar verstrekt, gebruiken wij om deze overeenkomst met u uit te voeren. Daarnaast gebruiken wij de informatie voor persoonsgerichte informatie en om u te informeren middels nieuwsberichten. We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens tevens om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Contact met Vloeren Bazaar

Wanneer u contact opneemt met Vloeren Bazaar waarbij u om informatie verzoekt, verwerkt Vloeren Bazaar de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan het informatieverzoek te voldoen en/of om uw vragen te beantwoorden.

Bezoek website

Op de website worden algemene bezoekgegevens en klikgedrag bijgehouden, zodat wij de indeling op onze website verder kunnen optimaliseren en de informatieverschaffing kunnen verbeteren, Daarnaast kunnen er tijdens het gebruik van de website cookies worden geplaatst op uw computer, smartphone of tablet. Zie verder onder “Het gebruik van cookies” over het gebruik van cookies door Topvloeren.

Doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van de persoonsgegevens die u telefonisch, per mail, via website of op een andere wijze aan ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden:

 • om uitvoering te geven aan overeenkomsten tussen u en Vloeren Bazaar;
 • het verzenden van een nieuwsbrief of verstrekken van informatie;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • om de website en de diensten van Vloeren Bazaar te analyseren, ontwikkelen en verbeteren en voor marktonderzoek;
 • voor andere bedrijfsmatige doeleinden, zoals gegevensanalyse, rapportages en audits;
 • voor beveiliging van de website en andere producten (zoals applicaties en software) en het tegengaan van fraude en misbruik van de website en/of deze andere producten (zoals applicaties en software).

Dataminimalisatie

Vloeren Bazaar verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dat nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden ingezet. Uw gegevens worden door Vloeren Bazaar niet doorverkocht aan data-handelaren.

Slechts de medewerkers die dat nodig hebben voor de uitoefening van hun functie hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Het gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

Onze website maken gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die tijdens het gebruik van de website op uw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. De cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen uw apparaten of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Soorten cookies

Onze website maken gebruik van functionele en analytische cookies. Wij doen dit om de dienstverlening aan u verder te kunnen verbeteren. Hieronder leggen we uit wat deze cookies zijn en wat wij met deze cookies doen.

Functionele cookies

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneren en zorgen er bijvoorbeeld voor dat u op onze website voor het aanvragen van informatie over meerdere formules, slechts één keer uw gegevens hoeft in te vullen.

Analytische cookies

Analytische cookies gebruiken wij om te kunnen analyseren welke pagina’s van de website u op welk moment bezoekt. Onze website maken onder andere gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op de door Google beheerde servers. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie.

Beschikbaar Cookie Opt-out – Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Weigeren cookies

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren, of dat u wilt dat uw browser u een melding geeft van het plaatsen van een cookie. Het gebruik van de cookies is optioneel, wanneer u dit niet wilt, kunt u de instellingen van uw browser hiervoor aanpassen. U kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer, tablet of smartphone.

U kunt hiervoor onder andere dit stappenplan van de consumentenbond raadplegen:

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Nieuwsbrief

U kunt uw e-mailadres opgeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief. In de nieuwsbrief informeren wij u over onze nieuwsberichten, diensten en producten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan een lijst met abonnees. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt. Iedere nieuwsbrief bevat een knop waarmee u zich kunt afmelden. Daarnaast kunt u de verleende toestemming te allen tijde intrekken door een email te sturen naar info@vloerenbazaar.nl.

Beveiliging

Vloeren Bazaar hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende moet zijn om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Het is echter niet mogelijk om het tegengaan van een datalek te garanderen. Wanneer u ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens constateert, verzoeken wij u vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te stellen door een email te sturen naar info@vloerenbazaar.nl.

Toestemming

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten doen. In alle gevallen waarin u voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming heeft gegeven, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Vloeren Bazaar u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U kunt uw gegevens te allen tijde bij Vloeren Bazaar opvragen of  Vloeren Bazaar verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen via het e-mailadres info@vloerenbazaar.nl. Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat Vloeren Bazaar wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat Vloeren Bazaar deze niet op uw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen.

Recht op bezwaar

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij:

 • dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering tussen de overeenkomst tussen u en Vloeren Bazaar;
 • Vloeren Bazaar op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties; of
 • indien er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij Vloeren Bazaar met als gevolg dat Vloeren Bazaar persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.

Wij maken met derde partijen goede afspraken over de beveiligingseisen die zij in acht moeten nemen met betrekking tot uw persoonsgegevens en leggen deze contractueel vast.

Privacy policy derden

Op de website treft u een aantal links aan naar externe website. Vloeren Bazaar kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy policy van de website die u bezoekt.

Bewaartermijn

Vloeren Bazaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn bestaat.

Contact Vloeren Bazaar

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met Vloeren Bazaar, hieronder vindt u onze gegevens.

 • Vloeren Bazaar
 • Parallelweg 33, 1948 NK, Beverwijk
 • Telefoonnummer: +31 251 292806

Wijzigingen

Deze privacy policy kan te allen tijde worden gewijzigd. De meest actuele privacy policy kunt u vinden op de website.